Basic Safety Training

Basic Safety Training - BST

Deze cursus (Basic Safety Training of BST) is gebaseerd op STCW code A-VI/1. Zeevarenden zijn verplicht een basic safety training te volgen, waarin persoonlijke veiligheid en sociale verantwoordelijkheden, overlevingstechnieken, basis brandbestrijding en het voorkomen van brand, en de beginselen van eerste hulp behandeld worden. Na het volgen van deze training is de kandidaat zich bewust van de gevaren die voor kunnen komen tijdens het werken aan boord van een schip en kan men adequaat reageren in een noodgeval. Ook kent de kandidaat de basis procedures om milieuvervuiling tegen te gaan en onderneemt de nodige acties om fatigue te voorkomen. De kandidaat is getraind in het voorkomen van brand en de basis brandbestrijding, evenals in elementaire eerste hulp.

Inhoud

Na deelname aan deze cursus, is de kandidaat getraind in de volgende vier onderdelen van de Basic Safety Training:

  • Persoonlijke veiligheid en sociale verantwoordelijkheden (Model course 1.21 / STCW code A-VI/1-4)
  • Persoonlijke Overlevingstechnieken (Model course 1.19 / STCW code A-VI/1-1)
  • Voorkomen van brand en basis brandbestrijding (Model course 1.20 / STCW code A-VI/1-2)
  • Elementaire Eerste Hulp (Model course 1.13 / STCW code A-VI/1-3)

praktijkonderdelen

  • Oefening met reddingsmiddelen (zowel groep als persoon)
  • Onderhoud aan veiligheidsmiddelen
  • Het gebruik van perslucht en vereiste blusmiddelen
  • Brandweeroefeningen met volledige uitrusting
  • Oefening m.b.t. noodprocedures
  • Eerste hulpverlening en reanimatie

Deze cursus is gecertificeerd door ILenT en voldoet aan de STCW Manila Amendments.

Cursusinformatie

Doelgroep:
De STCW Basic Safety Training (BST) is verplicht voor bemanningsleden aan boord van zeegaande schepen, zoals zeevarenden die werkzaam zijn bij de koopvaardij en visserij.
Voorwaarden voor deelname:
Een geldige erkende medische keuring voor de zeevaart en u dient te kunnen zwemmen.
Cursusduur:
4 aaneengesloten dagen
Locatie:
Theorie gedeelte: Bornholmstraat naast nummer 16, 9723 AX Groningen. Praktijkgedeelte: Grindweg 138, 8471 EM Wolvega
Min. aantal deelnemers:
4 Personen
Max. aantal deelnemers:
12 Personen
Certificaat:
Bij een positieve beoordeling van de eindtoets wordt een STCW certificaat uitgereikt aan de deelnemer en wordt het monsterboekje afgestempeld.
Geldigheid certificaat:
5 jaar
Opmerkingen:
Deze cursus kent een vijfjaarlijkse herhalingsverplichting van de onderdelen die moeilijk of niet getraind kunnen worden aan boord.
Meenemen:
Monsterboekje, geldig paspoort, geldige medisch certificaat voor de zeevaart (NB. zonder deze vereiste (kopie├źn van) documenten kunnen wij helaas geen certificaat afgeven), werkschoenen, zwemkleding/handdoek
Bijzonderheden:
NTTA prijzen zijn per persoon, exclusief BTW, inclusief koffie/thee & lunch en het lesmateriaal.

Cursusdata

15 apr 2019
18 apr 2019
1235 .00
Per persoon, exclusief BTW. Inclusief koffie, thee, lunch en het lesmateriaal.

Verwante cursussen

23 apr 2019
Data beschikbaar 9
23 apr 2019
Data beschikbaar 9
23 apr 2019
Data beschikbaar 9
23 apr 2019
Data beschikbaar 9
Basic Safety Training
Basic Safety Training

NTTA Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de NTTA nieuwsbrief.

Check je inbox

Je ontvangt een e-mailbericht met instructies om je registratie te bevestigen. Zonder de bevestiging wordt je registratie niet verwerkt.

 

NTTA

DRTC Groningen B.V.

Bornholmstraat 20
9723 AX Groningen
Telefoon 050 311 73 85
drtcgroningen@drtc.nl

 

Engels

NTTA © 2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de voorwaarden en de privacyverklaring

Ehio Media content marketing
1
0
1